С Е Р В И З Н И   У С Л У Г И

     

  • ЕЛЕКТРА06  осъществява гаранционен сервиз в рамките на 12; 18 и 24 месеца след пускането в експлоатация на оборудването
  • Времето за реакция за извършване на гаранционния сервиз е 24 - 48 часа  в рамките на страната и обектите в радиус  200км. от София.
  • За по-отдаличени обекти ЕЛЕКТРА06  гарантира гаранционен ремонт в рамките на 72 часа.
  • ЕЛЕКТРА06  осъществява гаранционна поддръжка  извън рамките на страната, като клиента заплаща командировъчните разноски.
  • ЕЛЕКТРА06  осъществява профилактика в гаранционен и извън гаранционен срок по заявка на клиента.
  • ЕЛЕКТРА06  осъществява извънгаранционен ремонт и поддръжка при желание за такива в посочените срокове. За тази дейност клиента заплаща стойността на командировъчните разходи, вложените материали и труда по ремонта.

    обратно