Разработваме и пускаме в действие силови преобразувателни устройства - единично и серийно производство  по изисквания на клиента.

  • Разрабатваме и произвеждаме изделия на силовата електроника за специални производства ( различни степени на защита; специфични условия на работа) и др.
  • Осъществяваме разработки за обновяване и модернизиране на старо оборудване и  различни технологични процеси.

  • Разработваме и произвеждаме устройства  със специфични изисквания за изходните параметри. Имаме опит в производството на изделия  намиращи приложение в области свързани с мирното използване на атомната енергия.

  • ЕЛЕКТАРА06 разработва различни инженерингови проекти и доставя оборудването за различни технологии по задание на клиента.

  • ЕЛЕКТРА06  доставя разервни елементи за фирмите, с които работи.

   назад