РЕКЛАМНА   ВИТРИНА  НА   ФИРМАТА

 
         
Линия  за индукционна заварка на алуминиев профил за стъклопакети    Изправители за галванотехника.   Променливотокови регулатори и задвижвания  

Стенд за тестване на асинхронни електродвигатели 5 - 250кVa

 

Устройства за управление на технологични процеси

                 

       

Променливотокови  регулатори

 

Високоволтови

изправители

 

Регулатори за пещи

  Високоволтови и високочестотни системи    Измерване на вибрации, температура, обороти, Cosф, мощност.
                 

       

Силови трансформатори и дросели

 

Изправител за галванотехника

 

Индуктор за нагряване на втулкови лагери

  Генератор за термична обработка на метали с изнесен индуктор  

Резервно захранване

                 

       

Силови устройства по поръчка

 

Различни ел. шкафове

Al. профил за дограма   Устройство за монтаж и демонтаж на лагерни втулки за ж.п. състав  

Генератор за индукционно нагряване.

               
                 
                 
           

                                                                

 

     В началото