Силови елктронни устройства за управление на променливотокови електродвигатели

АСD_ /_ /_"серия

 

 

         ПРИЛОЖЕНИЯ:

    Самостоятелно управление.

    Реверсивни режими.

    Динамично спиране.

   

 

             ВЪВЕДЕНИЕ:

     Източниците за променливотокови електрозадвижвания от типа АСD_/_дават възможност за плавно регулиране на скоростта на въртене на асинхронни   двигатели  от 0 до 100% от wном., да го реверсират за кратко време и спират динамично.

       Качествени, модерни и изключително надеждни, те успешно   съперничат и не отстъпват на производните на много водещи чужди фирми в тази област. 

 

               ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

      Захранващо напрежение:

      Монофазно 220V или 1x380V 50Hz / за малките мощности/

      Трифазно 3x380V +N ;50Hz

      Управляващ сигнал - аналогов:   0 ÷10V или  0   ±20mA/токов с-л/.

      Реверсивни задвижвания обеспечаващи работа в 4 квадранта.

      Неравномерност при въртене на ниски обороти:    5%  

 

              ИЗПЪЛНЕНИЕ:

      Източниците от типа АСD_/_ са оформени в метални шкафове с пластмасово покритие, предно обслужване и степен на защита до IP58. Като регулиращ елемент се използват тиристорни или транзисторни блокове/според мощността/.

       Могат да бъдат изпълнени и като изцяло галванично развързани от захранващата мрежа.

       Работна среда: околна температура 40о С и влажност на въздуха 80%.

 

          Фиг.1

Управлние на двигатели с накъсо съединен ротор

                      РЕГУЛИРАНЕ:

       Според изискванията на Заявителя, източниците от типа АСD_/_ могат да  регулират 0 до 100% отwном

             - в една посока;

            - реверсирани  стъпално  /чрез превключване  на  R; S/. 

       Фирма ЕЛЕКТРА06  изпълнява и режим на мащабирана скорост /разлят обхват на ниските скорости/. Този режим е  изключително оперативен и удобен за наладъчни операции.

 

                    Защити от страна на двигателЯ:

         Защита срещу застопорен двигател.

         Защита срещу максимален стартов ток.

         Сигнали за wо. и wном.

         Ограничения на  номиналното изходно напрежение

 

                защити  на преобразувателЯ:

           Автоматична електромеханична защита на входа на пробразувателя.

           Бързодействаща електронна защита, предназначена за силовите прибори.

           Защита от dU/dt на диоди и транзистори.

           Термична защита на силовите прибори.

 

 

Фиг.2

Управление на на променливотокови двигатели с навит ротор или вентилаторна характеристика.

 

             Управление:

       Чрез дистанционен пулт.

       Чрез управляващите органи,  монтирани на лицев панел на вратата:

               светещи бутони: "Пуск" и "Стоп";

               светещи бутони: "Напред" и "Назад" за реверсивните задвижвания;

               потенциометър за регулиране на скоростта ако няма други решения;

               бутон за мащабирана скорост.

 

 

                    Контрол:

         Стрелкови или цифрови прибори за измерване на изходните Uo и Io,  както  и реалната скорост.

         Светлинна индикация за включен или изключен двигател.

         Светлинна индикация за посока на въртене.

         Светлинна индикация за степен на претоварване.

         Светлинна индикация за избран режим/мащаб/.

          Релеен сигнал за готовност.

 

                   ЕКСТРЕМАЛНИ  УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

    Kъсо съединение - Преобразувателите от серията АСD_/_ са защитени от въздействието на късото съединение посредством контрола на мрежовите и изходни величини. Системата се изключва в рамките на 3,3 ms.

    Късо съединение към земя - В случай на закъсяване на захранващите вериги на двигателя към земя, преобразувателите от серията ACD_/_  се изключват в рамките на 5-10ms. /За управленията, които не са галванично развързани със захранаващата мрежа./

     Комутация на изхода - Комутацията на изходните клеми на устройствата не е опасна за самия преобразувател, но не се препоръчва. Тя може да доведе до сработване на защитните вериги.

 

                      Поддръжка:

     Всички изделия на фирмата ЕЛЕКТРА06 са снабдени с експлоатационна документация. Поддръжката е облекчена от модулното изграждане и едностранното обслужване на шкафовете.

 

                        Гаранции:

      Гаранциите при нормална експлоатация са 18 месеца от датата на въвеждане в експлоатация, но не повече от 24 месеца от датата на производство на преобразувателя.

       

                       Сервизно обслужване:

        След изтичане на гаранциите, чрез договаряне, фирма ЕЛЕКТРА06 извършва 24 до 48 часово сервизно обслужване на източниците.

 

                      

                        СПЕЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

    Галванична изолация:   Галваничната изолация на пробразувателите от серията ACD_\_  се проверява съгласно нормите по БДС и DIN; VDE 0106/0160.  Тя е налице при отсъствие на повърхностен пробив между две електрически вериги при въздествието на предварително установено напрежение на изпитание.

 

  Обратно                                                                                                Продукция