home_button.gif (1337 bytes)

 

Продукция на фирмата

 

    Фирма ЕЛEKTRA06  EООД  произвежда  богата гама от силови електронни устройства /СЕУ/, които могат да се категоризират в посочените групи:

 

  1.СЕУ преобразуващи променливотоковата енергия  в постояннотокова:

             - Токоизправители за заряд на акумулаторни батерии:  "RA _ /_ /_"серия;

             - Постояннотокови задвижвания:  "RD_ /_ /_" серия;

             - Източници за галванотехника и електрохимия: "RG_ /_ /_" серия;

             - Специализирани устройства за заваряване: "RW_ /_ /_" серия;

             - Изправители за високоволтови  уредби: "HVR_ /_ /_" серия;

             - Стартови устройства за зимни месеци: "RAS_ /_ /_" серия;

  2. СЕУ за приложения и технологии с променливотокова енергия:

            - Променливотокови  регулатори за елктро-съпротивителни пещи; индукционни вани; стабилизатори за променливо напрежение:  "AVC_ /_ /_" серия;

            - Електронни преобразуватели за индукционно топене и нагряване: "IHC_ /_ /_" серия;

            - Автоматични компенсатори на реактивна енергия ( Cos φ):  "CFP_ /_ /_ "серия;

            - Променливотокови задвижвания:: "ACD_ /_ /_ "серия;

            - Електронни генератори за индукционно и диалектрично нагряване : "HFG_ /_ /_ "серия;

            - Резервни захранващи устройства:  "UPS_ /_ /_" серия;

  3.Устройства за регулиране; измерване и автоматизация: Ампер - час    контролери; специализирани таймери; автоматизиране на дизел генератори; възбудители за ел.централи; регулатори на токова плътност, температура, обороти и др.
                                                                                                                                                                Нагоре


 

Стартови устройства за автомобилни двигатели

RAS/_/_/_ серия

    Тези СЕУ произвеждани от ЕЛЕКТРА06 намират приложение най-често в зимните месеци, когато е трудно да се стартират бензинови и дизелови двигатели поради ниския капацитет на акумулаторните батерии. Полезни за всички автомобилни гаражи и паркове.

   Изградени са на основата на мощен изправител, който да поеме с лекота големия стартов ток на замръзналия двигател. Освен това са снабдени с изводи за заряд на акумулаторни батерии. Реализират се като мобилни колички или стационарни устройства с шинна връзка през всички парко места (това изпълнение е подходящо за армията).

     ЕЛЕКТРА06 произвежда регулатори с инсталирана мощност до 800KVA

                                                                                                                                                    

 

 


 

Компенсатори на реактивна мощност (Cos ф)

CFP/_/_/_ серия

   

                ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
  Кондензаторните компенсатори  на  реактивна енергия от серията "CFP_/_ ", са предназначени да подобрят фактора на мощността на потребителя, а от там да се намалят разходите за изразходвана електрическа енергия. Поддържането на необходимия  Cos ф се осъществява автоматично чрез превключване  на определен брой кондензаторни батерии. 

 

                КОМУТАЦИЯ: 
   Комутацията на батерийните модули е от най-съществено значение за сигурната работа, точността и поддръжката на изделията от този тип. Компенсаторите на ЕЛEKTРА06 могат да използват два вида комутация.     

- контактна: комутацията се осъществява чрез контактори по осъвременена модерна схема увеличаваща живота на контактните повърхности. Тези компенсатори са сравнително по-евтини, но сервизните разходи са по-големи. 

- безконтактна: използуват се безконтактни ключове /тиристорни модули/, управлявани от прецизна електронна система. Включването на кондензаторите се осъществява чрез плавно нарастване на компенсиращия ток.

 

 

                  ПОДДРЪЖКА 
   Експлоатацията на шкафовете е много облекчена поради модулното изпълнение на конструкцията. При дефектирал модул е достатъчно само да се изключи модулния автомат и да се смени модула. Фирма ЕЛЕКТРА06 осигурява резервни модули и възстановява дефектирали.

 

Нагоре                                                                                                           подробности