KOМПЕНСАТОРИ НА РЕАКТИВНА ЕНЕРГИЯ тип CFP_/_

         ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Кондензаторните компенсатори на индуктивна енергия от серията "СРР_/_" са предназначени да подобряват фактора на мощността (Соsj) при потребителя, а от там да се намалят разходите за изразходвана електрическа енергия. Поддържането на необходимия Соsj се осъществява автоматично, чрез включване или изключване на необходимия брой кондензаторни батерии.

            КОМУТАЦИЯ:

Комутацията на компенсиращите батерийни модули е от най-съществено значение за сигурната работа, точността и подръжката на изделията. Компенсаторите на фирма ЕЛEKTРА 06  могат да използват два вида комутация:

Контактна: комутацията се осъществява чрез контактори по осъвременена модерна схема увеличаваща живота на контактните повърхности. Тези компенсатори са сравнително по-евтини, но сервизните разходи са по-големи.

Безконтактна: чрез безконтактни ключове /тиристорни модули/, управлявани от прецизна електронна система за управление. Включването на кондензаторите се осъществява чрез плавно нарастване на компенсиращия ток от 0 до Inom. Това осигурява дълготраен експлоатационен живот на кондензаторните батерии и практически никакви други експлоатационни разходи, което бързо изплаща направената инвестици

Комутацията на компенсиращите батерийни модули е от най-съществено значение за сигурната работа, точността и подръжката на изделията. Компенсаторите на фирма ЕЛЕКТРА06 могат да използват два вида комутация:

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

            1. . Захранващо напрежение - 230/400/500V.

     2.  Инсталирана мощност: според приложението.

     3.  Брой на електронните компенсиращи модули - до 15 за шкаф.

     4.  Брой на единичните кондензатори в 1 модул: 16 бр.

     5.  Точност на измерване на фазовата разлика: 2%.

     6.  Време за измерване: 10 ms.

     7.  Време за достигане на зададения ток: 5 ms.

    8.  Комппенсаторните модули са разположени в метален шкаф с предно обслужване, със степен на защита IР 22.

              ОХЛАЖДАНЕ: - въздушно естествено

    ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ:

Автоматичен прекъсвач, предназначен за общо включване на компенсаторния шкаф /монтиран на шкафа/. Бутони за включване и изключване. Позиционен ключ за задаване на желания ъгъл.

    КОНТРОЛ:

Светлинни сигнализации:

-     включен шкаф;

-   количество включени модули.

По желание на заявителя фирмата монтира и пишещ прибор за следене на режимите на работа и Соsj в рамките на определен период.

Бутоните и сигнални лампи са монтирани на лицевата страна на шкафа.

  ЗАЩИТИ:

-   максималнотокова защита на входа /АС/ на компенсатора;

-     защита от пренапрежения на полупроводниковите силови прибори;

-     бързодействаща електронна максималнотокова защита;

-     защита от късо съединение в АС веригите чрез единични бързи автомати.

Оразмеряване на необходимата компенсационна батерия:

                           

Пример: Инсталирана мощност 350kW;

Соsj за компенсиране: 0.72 j0;

Очакван фактор: 0.92 j1.

От посочената монограма отчитаме:

Коефициент на компенсация: 0.55

Необходима компенсационна мощност: Pc = 350 х 0.55= 192kVAr.

НАЛИЧИЕ НА ХАРМОНИЦИ:

При работа на компенсаторите могат да възникнат резонансни вериги във зависимост от вида на компенсираните товари, които да генерират хармонични, които са опасни за всички ел вериги.

o = резонансна честота;

Рсс = Мощност в комутираната верига;

Рc = Мощност на компенсиращите кондензатори.

 

                           

                                       

Борбата с тези хармоници може да се провежда чрез блокиращи реактивни вериги (фиг.2) и различни видове филтри (фиг.З).

 

 

 

МОЩНОСТ

 

 

230V/50Hz

 

400V/50Hz

 

KVAr

  Amp.

 

 Amp.

CFP -_/0.55

05

10

15

20

25

14

50

50

100

100

05

10

15

20

25

14

50

50

100

100

CFP -_/1.1

 

 

50

75

100

150

200

250

300

200

250

250

400

400

630

630

 

Посочените типове се произвеждат изключително със статични електронни ключове управлявани от следяща електроника.

 

ЕЛЕКТРА 06  произвежда чрез договарянe основно две разновидности компенсатори:

-     тип "СFР-_/055", с точност 0.55kVAr;

-     тип "СFР-_/1.1", с точност 1.1kVAr.

 

 

Пример за резултатите от компенсацията на реактивната енергия

 

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УСЛОВИЯ:

 

Температура на околната среда:                                      -25 до +45;

Толеранси на захранващата мрежа:                                 15%;

Максимално работно напрежение:                                 1.15Un;

Максимален работен ток:                                                 1.32In

Изолационно напрежение - блове/шкаф:                        4kV;

Захранване:                                                                        3F+P+N

 

ПОДДРЪЖКА:

Експлоатацията на шкафовете е много облекчена поради модулното изпълнение на конструкцията. При дефектирал модул /изтекъл срок на годност на конд. батерия/ е достатъчно само да се изключи модулния автомат и да се подмени модула. Фирма ЕЛЕКТРА06 осигурява резервни модули и възстановява дефектирали.

 

ГАРАНЦИИ:

Производителят гарантира 12 месеца, но не повече от 24 месеца след датата на приемане на изделието.

 

СРОК НА ПРОИЗВОДСТВО:

Фирма ЕЛЕКТРА 06  произвежда компенсаторните шкафове по поръчка в рамките на 6 до 10 седмици от датата на преведения аванс.

 

ОЗНАЧЕНИЯ:

 

 

     

  В началото                                                   Обратно     Продукция