ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ НА ЧЕСТОТА ЗА ИНДУКЦИОННО НАГРЯВАНЕ IHC _/_/_

 
  Мощност

 

 

ТРАНЗИСТОРНИ

3kVA-160kHz

30kVA -200kHz

160kVA - 200kHz

 

 

 

 

 

 

 

ТИРИСТОРНИ

50 кVA

 120 kVA

200kVA

 250kVA

400kVA

 

 Инверторите предназначени за индукционно нагряване с възможности за плавно регулиране на изходната мощност. В зависимост от габаритите на нагряваните детайли се определя работната честота на източника. За малогабаритни детайли или повъхностно нагряване се избират честоти до 200kHz. За по-едрогабаритни детайли работните честоти се движат в рамките на 4-8 кHz.  За топене в индукционна пещ честотата варира от 1 ; 2.4 - 4кHz.
    Областите на приложение на тези изделия ( ТВЧ ) се явяват различни производители на пробивни инструменти режещи дискове ленти инструменти с твърдосплавни пластини, ковашко пресовата промишленост и др.

    Използването на честотните преобразуватели обезпечава:

    Лесна експлоатация:


    Изискванията за експлоатация на инверторите са сведени до няколко основни функции. Те са снабдени с всички необходими датчици и защити, за да работят безаварийно, независимо от грешки в експлоатацията и външни смущаващи фактори. Снабдени с интелигентен интерфейс, те могат да се управляват дистанционно. Съществува възможност за дистанционно наблюдение и управление и други екстри.  Плавното управление на  изходните параметри обезпечава много точно определяне на работните режими и тяхната безусловна повтаряемост. Тези устройства нямат ( ТВЧ) изисквания за никакво подготвително време и осигуряват работа при:

  

    HFC, IFC  се комплектоват с:

    HFC, IFC могат да се комплектоват с:

  • пулт за дистанционно управление;

  • изходящ кръг и пещ по задание на възложителя;

  • интерфейси за дистанционен мониторинг

    Конструктивно HFC, IFC са  изпълнени  в метален  шкаф, двустранно обслужваем  с принудително водно или въздушно охлаждане.

    Елементна база:


    Използвани са съвременни елементи на  известни  световни и  български производители, които гарантират високо качество, надежност, добри регулировъчни характеристики на устройствата.

  Обратно                                                                                               Продукция