ИЗПРАВИТЕЛИ ЗА ЗАРЯД И ПОДЗАРЯД НА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ ( RA _/_/ )

 

 

 

 

Токоизправителите от тази серия намират най - широко  приложение  като източници  за  собствени  нужди  в подстанциите;  ВЕЦ; за  далекосъобщенията;   летища    и    навсякъде, където  са   необходими   резервни захранвания за постоянен ток. Тези устройства са предвидени за буферна работа  с акумулаторните батерии и консуматора. Произвеждат се за заряд на всички видове акумулаторни батерии и осигуряват най - комфортния  режим за заряд и  поддържане на  акумулаторната   батерия, за  която са прдназначени.

Наи - често използваните изходни параметри на тези токоизправители са:

Uизх.= 100 - 280V;                     Io = 10 - 80A

От голямо значение  за  качеството на зарядния режим   и  на източника  е  нивото на пулсации на зарядния ток. Нивото на пулсации  зависи от вида на батерията и не трябва да надхвърля 7% от Io.

 

Токоизправителите от типа RA    преобразуват   монофазното или трифазно променливото напрежение в постоянно, за заряд и подзаряд на  акумулаторни батерии.

RA представляват, в зависимост от мощността,  управляем тиристорен изправител или високочестотен транзисторен DC/DC преобразувател.

За тиристорните изправители,  входното трифазно напрежение с честота 50 Hz се преобразува с  понижаващ трансформатор, след което чрез управляем мостов изправител се изправя и чрез изходен LC-филтър. За транзисторните импулсни токоизправители входното напрежение се изправя и филтрира. След това е включен високочестотен импулсен преобразувател, който превръща изправеното напрежение в импулсно,  трансформирано  с помоща на високочестотен трансформатор. Поради високата честота се намаляват габаритните размери на трансформатора. Изправянето и филтрирането се извършва накрая. Регулирането се осъществява чрез  изменение на коефицента на запълване на импулсното напрежение.

Изходния LC-филтър изглажда пулсациите на изходните ток и напрежение. Законът за регулиране на изходните величини (задание по напрежение с ограничение на изходния ток), както и  функциите за настройка, защити и индикация, се  реализират от системата за управление.

 

 

 

 

 

Изпълняват се по поръчка върху базовата конфигурация по заявка   на  клиента.

Системата за  управление RA позволява:

  • определя параметрите на изделието  в съответствие с конкретните условия на  експлоатация;

  • осъществява плавно включване на изправителя, автоматически се превключва от режим на  заряда в режим на подзаряда, поддържа  установената стойност на изходното  напряжение с точност, зададена от клиента 1%;

  • предотвратява опасни аварийни ситуации в работата на изправителя (претоварване по ток, външни къси съединения, обратно включване на акумулаторната батерия. и др.);

  • в случаи на аварийно спиране на захранващото напрежение, автоматично възстановява работния си режим след подаване на захранването.

 

 

 
  Обратно  Продукция