<%@ Language=JavaScript %> Uvod

        

 

        

 "ЕЛЕКТРА06"ЕООД е създадено през 2007г. в  гр.София, с дейност в областта на производството и търговията на промишлена електроника и други електронни устройства.

Фирмата има много добри разработки в областта на:

Постояннотокови    захранвания:    изправители    за захранващи    източници,    управление    и    регулиране    на електродвигатели, галванични процеси, заряд на акумулатори;

Електросъпротивителни нагрявания и пещи; тиристорни регулатори и инвертори за фотоволтаични системи..

Електронните преобразуватели за индукционно нагрявяне и топене на метали и специални сплави, за заваряване на тръби, монтаж и демонтаж на лагерни втулки за ЖП състав и др.

Резервни захранвания тип UPS, предназначени за захранване    на    съоръжения,    недопускащи    спиране    на електрозахранването им.

Автоматизирани технологични линии.

Автоматични компенсатори на соs ф.

Дросели и трансформатори до 160kW.

Фирмата разполага със сервизни високо квалифицирани специалисти, които могат да осъществяват бърз и качествен сервиз на всички наши изделия, когато това е необходимо.

Производствената дейност на фирмата е свързана с производство на изделия, изградени   с градивни елементи на фирми като Siemens; Philips; Кlockner Moeller; Semikron и др.

Ние сме в състояние  да задоволим  всички нaй-специфични изисквания на потребителите на нашите съоръжения.

 

  Обратно

 

Витрина