ВИСОКОЧЕСТОТНИ ЕЛЕКТРОННИ ГЕНЕРАТОРИ  HFG_/_/_

 

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

    Високочестотните генератори от тази серия  в зависимост от работната честота намират приложение за индукционно нагряване; закаляване; заваряване на метали и диалектрично нагряване; сушене; лепене на диалектрични материали.

    Тези устройства, произвеждани от ЕЛЕКТРА06, са предназначени да работят в този честотен диапазон, в който трудно могат да се справят тиристорните и транзисторните инвертори. Приложенията на индукционното нагряване в диапазона 440 1760 KHz, както и диалектричното нагряване в диапазона  13  27МHz са изключително многобройни. Генераторите на фирма ЕЛЕКТРА06 са подходящи и удобни за всички възможни подобни технологични процеси, защото те се изпълняват съобразно специфичните изисквания за определения процес и могат да задоволят и най-придирчивите клиенти.

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входни параметри:

    Входна мрежа:                                                                                                     пет проводна трифазна

    Захранващо напрежение:                                                                                   3 х 380V10%; 50Hz;

    Инсталирана мощност:                                                                                      според приложението;

Изходни параметри:

    работна честота:

    за индукционно нагряване                                                                                440 1760кHz 10%;

    за диалектрично нагряване:                                                                              13 27MHz 10%;

    изходна променливотокова мощност:                                                             до 300KVA;

    регулиране на изходната мощност:                                                                  плавно от 0 100%

 

ТЕХНИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ:

    Най- често едноконтурна автогенераторна резонансна схема и паралелна обратна връзка.

    режим на генераторната лампа:                                                                       клас С;

    отопление на генераторната лампа;                                                               двустъпално;

    Генераторите от типа HFG _/_  са поместени в алуминиеви кожуси, вградени в железни шкафове.

    Изпълнение на конструкцията:                                                                        IP44;

    Покритие: пластмасово корозоустойчиво;

    Обслужване:                                                                                                       двустранно;

    Охлаждане:                                                                                                         принудително водно;

 Защити:

    температура на охлаждащата вода;

    налягане на охлаждащата вода;

    максималнотокова бърза електронна;

    максималнотокова електромеханична;

    термична.

    защита от преходни процеси.

Индикация и контрол:

    генераторите се комплектоват с контролни прибори, изнесени на лицевата страна на шкафа за управление и включват:

            контрол на анодния ток;

            контрол на анодното напрежение;

            контрол на решетъчния ток;

            индикация за готовност за работа;

            индикация за включен генератор;

            индикация за сработила защита;

            бутони за пускане и спиране на генератора.

    ** Генераторите могат да се комплектоват с дистанционен пулт за управление.

                                       

  Обратно                                                 Преглед                                                   Продукция