ЗАХРАНВАЩИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ "HVR"_/_

 

 

        Токоизправителите за високо напрежение намират приложение във водещи технологии, свързани с нови методи на обработка на металите, лазерни технологии,  изследвания и приложения за използване на атомната енергия. Фирма ЕЛЕКТРА06 произвежда високоволтови източници в много широк диапазон.

 

 

 

Фиг.1

Блокова схема на захранващ източник за вакуумна пушка за топене, изпаряване и рязане на метали.

 

            ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

                    Изходно напрежение (Uo):                                                                                1000до 100000V / DC

                    Изходящ ток: ( обикновенно е обратно пропорционален на Uo ):                 50A     до  0.001А

                    Коефициент на пулсации на изходните величини                                            до 1%

 

 

            ТЕХНОЛОГИЧНИ  УСТРОЙСТВА:

                    Захранване на в.ч. генератори.

                    Захранване на електронни пушки.

                    Захранване на лазерни установки.

                    Захранване на плазмотрони.

                    Захранване на клетки за електронни ускорители.

                    Захранване за установки за пластмасово боядисване.

 

 

  Обратно

  Преглед

Продукция